Oblast: Praha

Místo konání: Praha 8

Kurz není určen pro uzavřenou skupinu

Datumy a časy:

19.03.2019, 9-16
26.03.2019, 9-16
10.04.2019, 9-16
24.04.2019, 9-16
30.05.2019, 9-16

Organizátor: DYS-centrum, www.dyscentrum.org, dyscentrum@dyscentrum.org, 773 507 222, 603 399 889
Kontaktní osoba: Lucie Klírová

Název kurzu: Respektovat a být respektován pětidílný

Lektoři:

Témata nebo téma kurzu:

1. Celý kurz

Poznámka: Tento kurz je koncipován takto: Respektovat 1: 19. a 26. 3. 2019, 9 – 16 hod. Respektovat 2: 10. a 24. 4. 2019, 9 – 16 hod. Respektovat 3: 30. 5. 2019, 9 – 16 hod.