Oblast: Praha

Místo konání: Praha 8

Kurz není určen pro uzavřenou skupinu

Datumy a časy:

19.03.2019, 9-16
26.03.2019, 9-16
10.04.2019, 9-16
24.04.2019, 9-16
30.05.2019, 9-16

Organizátor: DYS-centrum, www.dyscentrum.org, dyscentrum@dyscentrum.org, 603 399 889, 773 507 222
Kontaktní osoba: Pavlína Petrželová

Název kurzu: Respektovat a být respektován pětidílný

Lektoři:

Témata nebo téma kurzu:

1. Celý kurz