Oblast: Praha

Místo konání: Radotín

Kurz je určen pro uzavřenou skupinu

Datumy a časy:

11.02.2019, 10:00 - 17:30

Organizátor: MŠ Radotín, Praha 5, , ms.radotin@seznam.cz, 734249811
Kontaktní osoba: Mgr.Věra Rohlíková

Název kurzu: Metoda komunitního kruhu a vytváření pravidel společně s dětmi

Lektoři:

Témata nebo téma kurzu:

1. Seminář