Oblast: Praha

Místo konání: Praha 8

Kurz není určen pro uzavřenou skupinu

Datumy a časy:

04.03.2020, 09:00 - 16:00
25.03.2020, 09:00 - 16:00
07.04.2020, 09:00 - 16:00
27.04.2020, 09:00 - 16:00
25.05.2020, 09:00 - 16:00

Organizátor: DYS-centrum, www.dyscentrum.org, dyscentrum@dyscentrum.org, 773 507 222, 603 399 889
Kontaktní osoba: Lucie Klírová

Název kurzu: Respektovat a být respektován pětidílný

Lektoři:

Témata nebo téma kurzu:

1. Celý kurz

Poznámka: Tento kurz je koncipován takto: Respektovat 1: 4. a 25. 3. 2020, 9 – 16 hod. Respektovat 2: 7. a 27. 4. 2020, 9 – 16 hod. Respektovat 3: 25. 5. 2020, 9 – 16 hod.