Aktuality
respektovani.com
4.6.2020

Přepracované vydání knihy Respektovat a být respektován je již k dispozici také jako e-book

19.5.2020

Rozhovor J. Nováčkové pro magazín ATYP o podstatě tradičního vzdělávání a jeho rizicích si můžete přečíst zde.

13.5.2020

Doporučujeme Vaší pozornosti petici (a současné otevřený dopis) na podporu legislativních změn ve prospěch svobodného vzdělávání. 


Další

Články
respektovani.com

Články

Sdílet

Smutek (a vztek) po 26 letech

Uveřejněno na blogu Aktualne.cz 5. 7. 2020

K volnějšímu letnímu režimu u mne patří i probírání se staršími písemnostmi s nadějí, že něco vyhodím jako již nepotřebné. Při té letošní probírce jsem narazila na článek, který jsem napsala 15. února 1994. Když jsem si ho znovu přečetla, padl na mně notný splín.

 


Sdílet

Vnitřní motivace - podstata skutečného vzdělávání dětí

On-line přednáška J. Nováčkové organizovaná ZŠ Heyrovského v Chomutově. První část obsahuje vysvětlování základních termínů z teorie motivace, druhá část je věnována diskusi, kde přišla řeč na řadu dalších témat. Sdílet

Tradiční uspořádání školy počítá s donucováním

18.  května 2020 yl v magazínu ATYP uveřejněn rozhovor Dagmar Holé s Janou Nováčkovou. Přinášíme přepis rozhovoru, originální text s grafickým doprovodem lze najít zde.

___________________________

Taky vstupujete do školy s divným pocitem? Možná cítíte někde napětí, strach, ale nechcete si přiznat, že se stále cítíte v instituci plné kontroly a moci nedobře? Přesto tam vaše děti musí být, protože jiný systém školství nenabízí? Na soukromé školy, pokud vůbec odpovídají vašim představám, nemáte peníze, přesto dál platíte daně i na školství,… Je to diskriminace, není to diskriminace? Taky slýcháte větu od obránců systému školství: „My jsme to přežili, tak ty naše děti to taky přežijí“? Tak jsme se naučili přežívat a ne žít. Jak se v takovém systému daří učitelům? Může to dobrý učitel zachránit? O tom všem, ale i o dalších tématech vzdělávání žáků v ČR si povídáme s psycholožkou PhDr. Janou Nováčkovou.


Sdílet

On-line výuka

Videorozhovor. Mirka Vlčková hovoří s Janou Nováčkovou o situaci dětí a rodičů v době koronavirové empidemie. Sdílet

Otevřený dopis jako impuls k veřejné diskusi pro podstatné (nejen kosmetické) změny ve vzdělávání

Příspěvek uveřejněný 20. 5. 2020 na blogu Aktualne.cz

 

Z průzkumů veřejného mínění opakovaně vychází, že kolem 70 % respondentů je spokojeno s naším školstvím.
V r. 2013 v kampani Česko mluví o vzdělávání (EDUin) dotazovaní hodnotili úroveň vzdělávání na ZŠ známkou 2,67. V šetření IPSOS (květen 2015) 71 % dotázaných považuje školství za dobré či „ani dobré ani špatné“. V publikaci Analýza výzev vzdělávání v České republice pro Nadační fond Eduzměna (2019) je uvedena časová osa dat CVVM, kde mezi lety 2013 až 2018 spokojenost se ZŠ také osciluje kolem 70 % s mírným poklesem v r. 2017 a opětovným návratem na předchozí procento v r. 2018.


Sdílet

Koperníkovský obrat v přemýšlení o vzdělávání

Příspěvek uveřejněný 6. 5. 2020 na blogu Aktualne.cz

Po pár týdnech koronavirové pandemie, kdy děti musely zůstat doma, rodiče s překvapením zjistili, kolik učiva musí děti zvládnout.  Na přetřes přišla jak otázka množství učiva, tak i jeho smysluplnosti.


Sdílet

Nepleťme si on-line výuku s domácím vzděláváním

Publikováno v blogu autorky Aktualne.cz 4. 4. 2020

Jana Nováčková

Podnětem pro napsání tohoto článku byl povzdech jednoho kolegy, že tato situace přináší domácímu vzdělávání medvědí službu, protože pro širokou veřejnost bude představa o domácím vzdělávání to, co se dělo za koronaviru. 

 


Sdílet

Děti jsou schopné řídit si své vzdělávání samy

Jana Nováčková

Publikováno na Aktualne.cz 26. 3. 2020

V souvislosti s karanténou se najednou rodičů začalo týkat vzdělávání jejich dětí zcela jiným způsobem, než jak byli zvyklí. Najednou je tu plno nejistot.

 


Sdílet

Rozhovor o sebeřízeném vzdělávání i přepracovaném vydání Respektovat a být respektován

V březnu 2020 zpovídala Michalela Řeřichová z Aliance pro sebeřízené vzdělávání Janu Nováčkovou. Povídaly si "od Adama" - od dětství přes profesionální dráhu až po zkušenosti, které jí nasměrovaly k přesvědčení, že vnějšně řízené vzdělávání nelze vylepšovat tak, aby skutečně uspokojovalo potřeby dětí a aby daní za vzdělávání nebylo poškozování dětí. Řeč byla i o přepracované knize Respektovat a být respektován. Záznam zde.Sdílet

Něco víc o tom, že vnitřně řízené vzdělávání není cesta do pekel…

8. února vyšel na Aktualne.cz článek paní Hronové s provokativním názvem Zrušme povinnou školní docházku, je to vězení, žádá projekt Svoboda učení.

Zde je reakce J. Nováčkové


Sdílet

Co může dát dětem jiná škola? - vieozáznam přednášky a následné diskuse

Ve dnech 14. až 16. listopadu 2019 se v Praze konal první ročník Prague Educational Festival (PREF). Mezi pozvanými řečníky byly i Jana Nováčková a Michaela Řeřichová. Nejdřív měly přednášku,kde prezentovaly základní údaje, co je vnitřně řízené vzdělávání, jak si vedou absolventi svobodných škol jako je Sudbury Valley School a Summerhil, co jsou základní argumenty pro tento způsob vzdělávání. Potom následovala 45 minutová diskuse moderovaná Tomášem Feřtekem, kde se dostalo na konkrétnejší dotazy. Sdílet

Přednáška o motivaci ve škole Edisona (Praha)

V listopadu 2019 přednášela J. Nováčková pro rodiče o motivaci. Následovala diskuseSdílet

Je třeba otevřít legislativní prostor pro vnitřně řízené vzdělávání dětí

9. 9. 2019 pořádal spolek Adato - změna paradigmatu další ze svých Poradních kruhů, tentokrát na téma vzdělávání. Jana Nováčková byla po skončení akce požádána o vyjádření svého pohledu na změnu paradigmatu ve vzdělávání. 15 minutové video můžete shlédnout zde.Sdílet

Náš mozek potřebuje, aby nám byl jasný smysl toho, co děláme

Rozhovor s Janou Nováčkovou pro časopis Nový Fenix o vzdělávání, které je v souladu s poznatky psychologie a také, v čem současná škola těmto poznatkům odporuje. Text je v čísle prosinec 2019 - leden 2020.


Sdílet

DUŠE K - záznam besedy

12. 05. 2019 proběhla v Divadle Kampa další z besed Jaroslava Duška "Duše K" s Janou Nováčkovou, tentokrát o respektu k dětem a sebeřízeném vzdělávání. Na téma "děti a škola" proběhla velmi zajímavá a podnětná diskuze. Celou besedu můžete zhlédnout zde

 Sdílet

Pokud byste chtěli vybudovat prostředí, které je naprosto nepřátelské mozku a učení, pak byste zřejmě vybudovali něco takového, jako je školní třída

Pořad Kupředu do minulosti. Nahrávka rozhovoru Martiny Kociánové s Janou Nováčkovou - 2. díl. Zde si můžete poslechnout celý rozhovor. Níže uvádíme přepis rozhovoru.

 


Sdílet

Představa, že spravedlivé je dát každému stejně, je vrcholem nespravedlnosti

Pořad Kupředu do minulosti. Nahrávka rozhovoru Martiny Kociánové s Janou Nováčkovou - 2. díl. Zde si můžete poslechnout celý rozhovor. Níže uvádíme přepis rozhovoru.

 


Sdílet

Tvrdá autoritativní, i vše dovolující permisivní výchova, dětem ubližují

Pořad Kupředu do minulosti. Nahrávka rozhovoru Martiny Kociánové s Janou Nováčkovou - 3. díl. Zde si můžete poslechnout celý rozhovor. Níže uvádíme přepis rozhovoru.

 


Sdílet

Děti se naučí jen to, co má smysl

Rozhovor Jitky Polanské s Janou Nováčkovou v Lidových novinách 2. 10. 2018 o tom, že tradiční škola je nereformovatelná.


Sdílet

Duše K - tentokrát o svobodném vzdělávání

24. 11. 2018 proběhla v Divadle Kampa další z besed Jaroslava Duška "Duše K", tentokrát na téma svobodného vzdělávání. Diskutovali rodiče i samotné děti, diskutovali učitelé ze svobodných škol, panelu se účastnila i J. Nováčková. Záznam si můžete pustit na youtubeSdílet

Děti by se bez známek obešly, mnoho rodičů zatím ne

Článek J. Nováčkové publikovaný v časopise Montessori pro rodinu č. 6 (duben 2016).


Sdílet

Šikana a česká společnost

5. 3. 2016 byl v Lidových novinách (v příloze Orientace) uveřejněn článek J. Nováčkové, Z. Brože a O. Botlíka reagující na aktuální případ šikany učitelky na třebešínské průmyslovce. Článek se zaměřuje na širší souvislosti autoritativní výchovy a vzdělávání, v nichž vidí živnou půdu šikany.


Sdílet

Škola dětem brání, aby se mohly učit

Dne 31. 5. 2016 vyšel v deníku MLADÁ FRONTA DNES rozhovor reportérky Radky Hrdinové s Janou Nováčkovou.


Sdílet

Ak rodičia nezačnú žiadať lepšie školy, nebude ani ochota ich meniť

Rozhovor Zuzany Gránské s J. Nováčkovou pro Eduworld.sk - portál o vzdělávání a seberozvoji. https://eduworld.sk/cd/zuzana-granska/2338/jana-novackova-ak-rodicia-nezacnu-ziadat-lepsie-skoly-nie-je-ani-dovod-ich-ponukatSdílet

Rozhovor pro Lidové noviny 27. 9. 2016

Rozhovor R. Kvačkové s J. Nováčkovou


Sdílet

Rozhovor pro Listy Slovákov a Čechov 2018, č. 4

Redaktorka Listů J. Wankeová se ptala J. Nováčkové na to, co ji přivedlo k vytrvalé kritice současného vzdělávacího systému i na počátky konceptu Respektovat a býr respektován. 

Rôzne tváre pedagogiky

Rozhovor s PhDr. Janou Nováčkovou

Narodila sa a vyrastala v českej rodine v Bratislave. Vyštudovala psychológiu na Filozofickej fakulte Univerzity Komenského a po promócii v r. 1972 mala jasno vo dvoch veciach: že sa chce venovať psychológii dieťaťa a že sa chce vrátiť do krajiny svojich predkov – do Čiech. Skúsenosti z prvého miesta v pedagogicko-psychologickej poradni ju nasmerovali k hlbšiemu záujmu o školstvo, a to z pohľadu dieťaťa – akú daň platí za to, že ho škola naučí nejaké informácie a zručnosti? Jej články sú ku škole veľmi kritické, jej vystúpenie z TEDxPrague Ako sa z túžby učiť sa stane sberateľstvo známok videlo na You tube 57 000 ľudí. Za základ akéhokoľvek výchovného vzťahu s dieťaťom - či už v škole alebo doma - považuje rešpekt. Je spoluautorkou konceptu Rešpektovať a byť rrešpektovaný. O knihu aj rovnomenné kurzy je stále veľký záujem.

Aké je vaše rodinné zázemie?

Moji rodičia pochádzali z Plzne. Otec bol stavbár, to, že sa ocitol v Bratislave, súviselo nejako s jeho profesiou, podrobnosti neviem.

Hovorilo sa vo vašej rodine po česky alebo slovensky?

Hovorilo sa zásadne po česky. Otcova slovenčina nebola čistá, mame nikto nehádal, že je Češka. Okrem toho, že sme hovorili doma česky, trávili sme každý rok prázdniny u príbuzných v Čechách. Ale aj tak, keď som  prišla do Čiech, zo začiatku som robila vo svojom materinskom jazyku zopár chýb – boli to slová, ktoré rovnako znejú v obidvoch jazykoch, ale majú odlišné rody, napr. tá téma v slovenčine, ale to téma v češtine. 

Kedy vás chytila psychológia?

Nebola to nejako vyhranená voľba, vtedy nebola psychológia taká známa, ako dnes. Zvažovala som botaniku, jazyky... Myslím, že tam bol vplyv jednej stredoškolskej profesorky. Ale neľutovala som, štúdium ma zaujalo veľmi rýchlo.

Ako a kadiaľ sa uberala vaša profesionálna dráha?

Chcela som robiť s deťmi, už moja diplomová práca bola takto zameraná. To, že som nastúpila do Krajskej pedagogicko-psychologickej poradne v Plzni, je skôr náhoda. Tá poradňa sa práve zakladala, hľadali psychológov. Tak som sa vlastne dostala aj ku školskej problematike, ktorá je mojou veľkou profesionálnou témou. Už po pár mesiacoch práce v poradni som pochopila, že tam chodia zväčša normálne deti, ktoré by nemali žiadne problémy nebyť školy.

Po siedmich rokoch som prešla do Psychologického ústavu Akadémie vied v Prahe a tam mi pri výskumnej práci postupne došlo, do akej miery tradičná škola väčšinu detí poškodzuje, ako ide samotné založenie tradičnej školy proti tomu, čo vieme o učení, o psychológii dieťaťa. Všetky deti sa musia  učiť v rovnaký čas rovnaké učivo rovnakým spôsobom. To vedie k tomu, že dochádza k frustrácii veľkej časti základných ľudských potrieb. Ak sú frustrované potreby, vznikajú zákonite problémy a sú treba ďalší odborníci na „hasenie požiarov“, ktoré by inak vôbec nevznikli. To bola hlavná náplň práce v poradni.

Okrem toho, že ste známa ako kritička tradičnej školy, ste známa aj ako spoluautorka konceptu Rešpektovať a byť rešpektovaný. Ako tento koncept vznikol?

Tento koncept je spoločnou prácou štyroch českých psychológov – Dr. Nevolovej, manželov Kopřivovcov a mňa. Impulzom nám v deväťdesiatych rokoch boli práce psychológa Haima Ginotta, rozpracované jeho žiačkami Adele Faber a Elaine Mazlish. Takisto práca psychológa Thomasa Gordona. Ich hlavné zameranie bolo na komunikačné zručnosti pri výchove detí, na určité postupy v konfliktných situáciách. To, čo sme spolu s kolegami hľadali, bol akýsi svorník, spoločný základ týchto iných výchovných reakcií. Postupne sme dospeli k záveru, že ten základ je v postoji k druhému človeku. Buď vidím druhého človeka ako rovnocennú ľudskú bytosť, alebo uvažujem v nerovnocenných vzťahoch. Vidím buď seba alebo naopak toho druhého ako mocnejšieho a cennejšieho človeka. Kľúčom je teda rešpekt k druhému človeku. Rešpekt znamená akceptovanie odlišností – nechcem druhého pretvárať podľa svojich predstáv – a tiež znamená neporušovať ľudskú dôstojnosť druhého človeka, a to dokonca ani vtedy, keď sa nezachová dobre. Sme hlboko presvedčení, že takéto vzťahy môžu a majú byť nielen medzi dospelými, ale tiež medzi dospelými a deťmi. Dieťa síce má menej skúseností, informácií, zručností, ale nič z toho nezakladá právo dospelých správať sa k nemu bez rešpektu.

Ale deti predsa potrebujú hranice, keď sa dieťa nespráva dobre, ako zodpovedný rodič musím zasiahnuť.

Samozrejme. Dúfam, že je to dostatočne zrejmé z našej knihy Rešpektovať a byť rešpektovaný, ktorú sme napísali už v r. 2005 a ktorej sa predalo vyše 90 000 výtlačkov. A naše rovnomenné kurzy (informácie možno nájsť na www.respektovani.com) majú 32 hodín, pretože si tam potrebujeme vyjasniť základné pojmy – čo je vlastne rešpekt, čo sú potreby dieťaťa, čo je sebaúcta, čo je vnútorná a vonkajšia motivácia atď. Veľký dôraz kladieme na porozumenie emóciám – u tých druhých aj u seba a ako v takých situáciách reagovať, aby sme nezhoršili konflikt. Rešpektujúci prístup neznamená, že si dieťa môže robiť, čo chce. Kto nedáva deťom hranice, ubližuje im. Súčasťou výchovy je sprostredkovanie hodnôt, noriem správania. Ide ale o to, akým spôsobom. Tresty a odmeny sa síce považujú za osvedčené nástroje výchovy, a ony bezprostredne aj často fungujú – zastavia nežiaduce správanie. Ich veľké riziko je v tom, čo učia deti do budúcna – že dobre správať sa mám najmä preto, aby ma nikto nepotrestal, či aby som získala pochvalu či odmenu. Ak tam nebude taká mocná osoba, tak si budem robiť, čo chcem. Myslím, že sa nám podarilo skĺbiť princípy s konkrétnymi komunikačnými zručnosťami. Lebo ak je nejaký kurz len „kuchárkou“, tak v situáciách, na ktoré ste nedostali „recept“, ste bezradní. A ak k princípom nedostanete nástroje, ťažko sa vám bude reagovať v konkrétnych situáciách. Čiže nielen vedieť, čo kedy a ako povedať, ako zareagovať, ale urobiť to s plným vedomím, prečo robím práve toto, a čo tým vytváram pre budúcnosť.

Robíte kurzy aj na Slovensku?

V r. 2013 – 2014 som viedla výcvik šiestich lektorov v Bratislave, ktorí teraz tvoria samostatný slovenský tím a organizujú tieto kurzy na Slovensku. O ich aktivitách sa možno dozvedieť na ich stránkach www.respektovanie.sk . Občas na Slovensku majú kurzy aj spoluautori konceptu, manželia Kopřivovci. Ja sama už lektorujem len výnimočne.

Máte ešte nejaké iné kontakty s kolegami zo Slovenska?

Vlani sme mali stretnutie po 45 rokoch od promócie. S niektorými spolužiakmi som sa ozaj celé tie dlhé roky nevidela, bola som v kontakte len tak asi s piatimi z nich. Buď sme udržiavali osobný styk, alebo sme sa stretávali na konferenciách, keď som pracovala v Psychologickom ústave Akadémie vied v Prahe. Na stretnutí som bola milo prekvapená, že snáď všetci, čo prišli, naozaj psychológiou žili a prevládal u nich ten altruistický postoj, snaha byť osožný druhým.

Dosť intenzívne kontakty so Slovenskom som nadviazala po roku 1989, keď som sa angažovala v snahách o transformáciu vzdelávania. V Bratislave bolo centrum, ktoré začalo spolupracovať so Susan Kovalik z USA, ktorá vytvorila model Integrovaného tematického vyučovania. Preložila som jej knihu do češtiny, vyšla v r. 1995. Vtedy ma očarilo prepájanie predmetov v rámci nejakej väčšej témy, ale hlavne premyslená práca na vytvorenie bezpečnej klímy v triede – vytváranie pravidiel, rozvoj sociálnych zručností detí. A najmä si ma získal jej hlavný argument pre zmenu vzdelávania: výskumy mozgu nám hovoria, že ak sa bojíme, nemôžeme sa dobre učiť. Pretože mozog, ak rozpozná ohrozenie, tak vždy sa na prvom mieste zaoberá tým ohrozením – a tým ohrozením sa nemyslí len, že ma ide niekto zbiť, ale takisto poníženie, výsmech, pocit zlyhania, hrozba trestom. V tej chvíli je mozgová kôra – sídlo učenia – takpovediac na vedľajšej koľaji, pretože ohrozenie riešia iné časti mozgu. No a to druhé, čo mozog zaujíma, ak nezistí ohrozenie, je zmysluplnosť toho, čo má robiť. V tom je v škole s jednotnými osnovami veľký problém. Aby sme robili niečo, čo nám nedáva zmysel – a to je bohužiaľ pre deti v škole veľmi častá situácia, musia nás nejako prinútiť. Ak nás niekto núti, nemôžeme sa cítiť bezpečne a dobre sa učiť. Je to začarovaný kruh.

Asi kľúčové bude, aby pedagóg vedel dieťa správne motivovať, získať ho či aj strhnúť pre nejakú aktivitu, ale na druhej strane nevyžadoval výkon v oblasti, ktorá je založená na dispozíciách dieťaťa, napríklad v niektorých športových disciplínach. Pamätám sa napríklad zo svojho detstva, že som nedokázala preskočiť kozu ani sa vyšplhať na tyč. Bola som pod obrovským tlakom – voči učiteľovi aj voči spolužiakom. Chodila som to tajne cvičiť do kabinetu (mama bola učiteľka na tej istej škole). Na druhej strane vďaka tomu, že bol telocvikár dosť náročný, som sa naučila korčuľovať aj lyžovať.

Veľa ľudí si myslí, že stačí, aby bol učiteľ láskavejší či spravodlivejší, aby vedel lepšie motivovať. Dnes už som v pohľade na zmeny vo vzdelávaní omnoho radikálnejšia. Myslím si, že budúcnosť musí opustiť model, na ktorom je školstvo postavené, totiž, že  dospelí si myslia, že oni vedia najlepšie, čo je pre dieťa dobré, že oni budú riadiť jeho učenie. Myšlienka, že dieťa samé si bude vyberať, čo sa bude učiť, sa zdá v súčasnosti aj mnohým slobodomyseľným ľuďom dosť kacírska. Ale také školy už existujú, napríklad Summerhill v Anglicku, alebo školy typu Sudbury Valley School po celom svete. Všetci ale poznáme ten obrovský rozdiel, ak sa učíme niečo, čo sami chceme, alebo sa to učíme, že musíme, lebo inak príde trest (a nie je to len zlá známka, ale aj zahanbenie pred rovesníkmi, sklamanie rodičov...). Každé dieťa má v sebe vnútorný vývinový program, ktorý spustí nové učenie, ak vnútorne niečo dozrelo a v okolí dieťaťa sú tomu učeniu zodpovedajúce podnety. Potom učenie prebieha veľmi rýchlo. Lenže, ako som už spomenula,  v systéme, kde sa všetky deti majú učiť to isté bez ohľadu na ich individuálnu dispozíciu a zrelosť, rovnakým spôsobom, v rovnaký čas, je nevyhnutne učenie zúfalo neefektívne. Ale nejde len o to, že veľa vecí takto učených sa dieťa nikdy poriadne nenaučí a tiež ich veľmi rýchlo zabúda, ale ide hlavne o tzv. skryté kurikulum. Dieťa sa učí, že je tu vždy niekto, kto mi povie, čo je pre mňa dobré, kto vie správnu odpoveď, takže sa netreba zdržiavať vlastným premýšľaním, neučí sa spolupracovať, neučia sa riešiť konflikty mierovou cestou, lebo konflikty riešia dospelí. Takto založený systém je vysoko nedemokratický – nakoniec nebol založený pred takmer 250 rokmi k tomu, aby vychovával demokraticky zmýšľajúcich občanov. Keď sledujem politický vývin tu v Čechách alebo na Slovensku, vidím za tým predovšetkým to, k čomu vychovávala a stále vychováva tradičná škola. Nedostatok kritického myslenia, nedostatok demokratických návykov.

Koho by zaujímali modely vzdelávania založené na slobodnom seba-riadenom učení bez osnov, bez testov, bez známkovania, ale s veľmi dobrými výsledkami, nájde veľa materiálov na www.svobodauceni.cz

Aké máte plány do budúcnosti?

Momentálne s kolegami pracujeme na úprave knihy Rešpektovať a byť rešpektovaný, predsa len za tých 13 rokov od jej vydania sme sa v niečom posunuli.

No, a podľa síl, ako budú stačiť, by som chcela ďalej pokračovať v osvete, aby sa ľudia zoznamovali s rizikom, že ak nebudeme niečo robiť so školou, tak je to ohrozujúce pre demokraciu. V autoritatívnom prostredí ťažko vychovať demokraticky zmýšľajúcich občanov. Demokratické prostredie musia deti zažiť na vlastnej koži, rozprávať im o tom nestačí. Škola je svojou podstatou veľmi autoritatívna. Ak dieťa nezakúsi demokratickú výchovu (nesmie sa zamieňať za bezhraničnú, všetko dovoľujúcu výchovu) ani v rodine, kde sa má potom naučiť demokraticky rozmýšľať a konať?

                                                                                                                Ďakujem za rozhovor.

                                                                                                                    Jarmila Wankeová

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Sdílet

Mediace mezi rodiči a školou

24. 3. 2016 vysílalo Rádio Junior rozhovor s lektorkou R + R Soňou Rýdl, která je současně i mediátorkou, o možnostech využití mediace při problémech rodičů a školy. Poslechnout si ho můžete zde .Sdílet

Rozhovor v rádiu Junior 25. 4. 2018

J. Nováčková hovořila s Monikou Valentovou o tom, proč si myslí, že škola je nereformovatelná a že i nejlepší inovativní školy nemohou kvůli povinnému obsahu vzdělávání (RVP, ŠVP) zajistit dostatečnou smysluplnost výuky a ani synchronizaci mezi vývojovými potřebami dětí a nabízenými vnějšími podněty. Podstatným tématem byl unschooling. Záznam je na http://prehravac.rozhlas.cz/audio/4001476Sdílet

Jak vzdělávat děti smysluplně?

Příspěvek Jany Nováčková na TEDxPrague ED  26. 7. 2017. Tento TED byl poprvé u nás věnovaný vzdělávání.


Sdílet

Deti sa pri výchove zaobídu bez pochvál (rozhovor)

Tresty a odmeny sú dve strany tej istej mince. Deti môžu učiť správať sa účelovo, hovorí v rozhovore pre Aktuality.sk lektorka kurzov Rešpektovať a byť rešpektovaný Radka Rendošová.

 


Sdílet

Pochvaly a tresty za vysvědčení? Spíše si s dětmi promluvte a oslavte pololetí.

Pražský deník 28. 1. 2016

Václava Burdová

Praha – Pololetí končí. Ve většině pražských škol se dnes rozdává vysvědčení. Pro někoho radost, pro jiného trauma. Jak se vypořádat se známkami své ratolesti? A proč je špatné děti trestat, ale i chválit? O vysvědčení, hodnocení 
a známkování dětí jsme se bavili s psycholožkou Janou Nováčkovou. Proč podle ní známky dětem spíše škodí, místo, aby je motivovaly?


Sdílet

Odmeny a tresty do školy nepatria

Rozhovor s J. Nováčkovou pro časopis DOBRÁ ŠKOLA, ročník VII/5, leden 2016


Sdílet

Rozhovor na DVTV: M. Veselovský se ptá J. Nováčkové

Rozhovor najdete na:

http://video.aktualne.cz/dvtv/novackova-skola-vyvolava-v-detech-stres-a-ohrozeni-podcenuji/r~c2dca7f69f4f11e58f750025900fea04/

11. 12. 2015 | Jen promile dětí reaguje na neustálé srovnávání pozitivně, nejčastější je rezignace, navíc to vede ke zhoršení vztahů ve škole, říká psycholožka Jana Nováčková. Chválení dětí může být kontraproduktivní, důležitá je prý zpětná vazba. Odměna je podle ní jako úplatek. Nováčková taky tvrdí, že zlepšování českého školství brání učitelé i rodiče.Sdílet

Klasická škola tvoří nesvobodné lidi závislé na autoritách

Rozhovor J. Nováčkové pro server iDNES.cz. 11. 2015

Systém odměn a trestů, na kterém jsou založeny tradiční školy, způsobuje podle psycholožky Jany Nováčkové závislost dětí na autoritách. „Dítě nebude dělat to, co by samo chtělo, ale jen to, čím se zavděčí dospělému, aby získalo pochvalu,“ říká v rozhovoru pro iDNES.cz. Děti podle ní při učení nepotřebují zásahy dospělých, jen jejich pozornost.


Sdílet

Nevzdělanost v otázkách vzdělávání je velká

Konference Svobodné vzdělávání 13. 11. 2015 - příspěvěk Jany Nováčkové. Videozáznam vystoupení je zde.

Níže je přepis vysoupení

 

Že je s naším školstvím něco hodně v nepořádku, jsem si uvědomila brzo po nástupu do svého prvního zaměstnání – do pedagogicko psychologické poradny. Vlastně jsme v poradně převážně řešili problémy, které by nenastaly, nebýt školy. Zakázka byla vždy stejná: udělejte něco s tím dítětem nebo mu dejte papír, že ho můžeme nějak pardonovat.

 


Sdílet

Cesta k lepší škole nevede přes omezování různosti

Rozhovor s Janou Nováčkovou při příležitosti převzetí ocenění společnosti EDUin 25. 11. 2014

Přinášíme rozhovor s Janou Nováčkovou, členkou a lektorkou Společnosti pro mozkově kompatibilní vzdělávání, nestorkou české psychologie a poradenství v oblasti dalšího vzdělávání učitelů. Činíme tak u příležitosti jejího včerejšího uvedení do Auly slávy v rámci 2. ročníku cen Eduína za inovace ve vzdělání.


Sdílet

Rozhovor s Janou Nováčkovou o respektu ve vzdělávání

Rozhovor pro web Svoboda učení v březnu 2013   http://www.svobodauceni.cz/clanek/rozhovor-s-janou-novackovou


Sdílet

Výchova s rešpektom dáva dieťaťu aj hranice, aj sebaúctu

Rozhovor redaktorky Moniky Bóthové s Janou Nováčkovou pro časopis Dieťa - listopad 2012


Sdílet

„Vedlejší účinky“ tradiční základky

Příspěvek Jany Nováčkové přednesený na konferenci Svoboda naŽivo konané 8. 11. 2012 v Praze.

V inzerátech se žádá od zaměstnanců samostatnost, flexibilita, komunikativnost, schopnost týmové práce, tvořivost… – kde to má ale absolvent tradiční ZŠ vzít, když se učí závislosti na autoritě a vnější motivaci, rigiditě, mlčení, individualismu, přesnému plnění zadání?

V příloze najdete prezentaci použitou v příspěvku.


Nováčková-konference-Svoboda-na-živo.ppt


Sdílet

Netrestat dítě neznamená nedělat nic

Rozhovor s Janou Nováčkovou pro časopis Instinkt v květnu 2012


Sdílet

Jak se žije ve stínu úspěšnějších…

Jana Nováčková a Dobromila Nevolová

Psáno pro webový magazin Little Modernist - srpen 2011

http://www.littlemodernist.com/rubrika/thoughts:as-kids-see

 


Sdílet

Jsou dnešní děti jiné?

Jana Nováčková a Dobromila Nevolová

Psáno pro webový magazin Little Modernist - červenec 2011

http://www.littlemodernist.com/rubrika/thoughts:as-kids-see


Sdílet

Když dítětem cloumají emoce…

Jana Nováčková a Dobromila Nevolová

Psáno pro webový magazin Little Modernist - květen 2011

http://www.littlemodernist.com/rubrika/thoughts:as-kids-see

 


Sdílet

Aby z nakupování nebyl horor

Jana Nováčková a Dobromila Nevolová

Psáno pro webový magazin Little Modernist - únor 2011

http://www.littlemodernist.com/rubrika/thoughts:as-kids-see

 


Sdílet

Námět na novoroční předsevzetí: denně vydržet hodinu bez pokynů

Jana Nováčková a Dobromila Nevolová

Psáno pro webový magazin Little Modernist - leden 2011

http://www.littlemodernist.com/rubrika/thoughts:as-kids-see

 


Sdílet

Diskusní pořad ČT Tah dámou - téma škola

Bez titulku

Dne 3. 9. 2011 se Jana Nováčková účastnila diskusního pořadu ČT Tah dámou. Spolu s ekonomkou Markétou Šichtařovaou a socioložkou Marcelou Linkovou debatovaly o školství.

 Sdílet

Stanovisko SKAV k problémům kázně ve školách

Na kulatém stole dne 28. 4. 2011, který byl reakcí na úmysl tehdejšího ministra školství J. Dobeše zavést "smlouvy s rodiči", přednesla Jana Nováčková stanovisko SKAV a v návaznosti na to měla prezentaci uvedenou v příloze.


Sdílet

Vše záleží na přístupu jednoho k druhému

Rozhovor redaktorky Barbary Hansen Čechové s Janou Nováčkovou o změněném chování žáků ve škole a co s tím můžou dělat učitelé. Článek byl publikován v časopise Rodina a škola v únoru 2011.


Sdílet

Dárky nebo úplatky?

Jana Nováčková a Dobromila Nevolová

Psáno pro webový magazin Little Modernist - prosinec 2010

http://www.littlemodernist.com/rubrika/thoughts:as-kids-see

 


Sdílet

A proč to mám dělat zase já?

Jana Nováčková a Dobromila Nevolová

Psáno pro webový magazin Little Modernist - listopad 2010

http://www.littlemodernist.com/rubrika/thoughts:as-kids-see

 


Sdílet

Kdo má dobrou sebeúctu, nebude dělat věci, kterými by klesl ve vlastních očích

Jana Nováčková

Psáno pro webový magazin Little Modernist -říjen 2010

http://www.littlemodernist.com/rubrika/thoughts:as-kids-see

 


Sdílet

Abychom se z dovolené všichni vrátili zdraví...

Jana Nováčková a Dobromila Nevolová

Psáno pro webový magazin Little Modernist - červenec 2010

http://www.littlemodernist.com/rubrika/thoughts:as-kids-see

 


Sdílet

Je nutné kazit oslavu Dne dětí soutěžemi?

Jana Nováčková a Dobromila Nevolová

Psáno pro webový magazin Little Modernist - červen 2010

http://www.littlemodernist.com/rubrika/thoughts:as-kids-see


Sdílet

Porozumět zákonitostem vývoje dětí může pro rodiče být velká úleva

Jana Nováčková a Dobromila Nevolová

Psáno pro webový magazin Little Modernist - duben 2010

http://www.littlemodernist.com/rubrika/thoughts:as-kids-see

 


Sdílet

Jak se z touhy učit se stane sběratelství známek

Jana Nováčková

Příspevek přednesený na TEDxPrague 2010.

http://www.tedxprague.cz/videa/rocnik/tedx2010/vzdelavani/v/jak-se-z-touhy-ucit-se-stane-sberatelstvi-znamek

 Sdílet

Partnerský vztah není o tom, že mají všichni stejná práva nebo možnosti ve všem.

Rozhovor Z. Ježkové se spoluautorkomi knihy Respektovat a být respektován D. Nevolovou a J. Nováčkovou v časopise MÁMA A JÁ v lednu 2010


Sdílet

Respektující výchova očima (mírně) poučeného rodiče

Článek Zuzany Ježkové, redaktorky časopisu MÁMA A JÁ, která absolvovala kurz Respektovat a být respektován. (MÁMA A JÁ, ročník V, č. 1, leden 2010)


Sdílet

Znalosti o mozku mohou pomoci lépe vyučovat

Jana Nováčková

Článek byl psán v r. 2009 pro projekt Místo pro život - Environmentální prvek, který realizuje Občanské sdružení za životní prostředí regionu Hřiměždice, Nečín, Obory a Základní škola a Mateřská škola Nečín. Projekt si klade za cíl nabídnout dětem a učitelům didaktický program začlenění krajinných, historických a architektonických prvků do výuky moderními aktivními metodami učení. 


Sdílet

Rešpektovať a byť rešpektovaný

Rozhovor pro slovenský časopis Dieťa s manžely Kopřivovými, lektory kurzu R+R na Moravě. Říjen 2009


Sdílet

Děti potřebují respekt

Rozhovor s manžely Kopřivovými pro časopis Děti a my (č. 2/2008)


Sdílet

Každý člověk potřebuje uznání od druhých

Rozhovor M. Těthalové s manželi Kopřivovými otištěný v časopisu Informatorium 3 - 8 č. 9, 2008.


Sdílet

Trestání dětí ohrožuje jejich vývoj i tehdy, když nekončí týráním.

Tatjana a Pavel Kopřivovi

Článek byl otištěn v časopise PSYCHOLOGIE DNES. č. 10, říjen 2008


Sdílet

Jak má učitel dobře a účinně řešit konflikty a předcházet jim

Jana Nováčková

Text byl napsán v rámci projektu "Centrum inovativního vzdělávání" PedF UP v Olomouci v r. 2007.


Sdílet

Rozhovor s lektorkami R+R v internetovém časopise Velká epocha

Dne 12. 3. 2007 byl v internetovém časopise Velká epocha uveřejněn článek Respektovat a být respektován - rozhovor paní Zuzany Švábové s lektorkami stejnojmenného kurzu D. Nevolovou a J. Nováčkovou. Paní Švábová byla účastnicí kurzu pro veřejnost, které naše Společnost MKV pořádá v Praze. Viz http://www.velkaepocha.sk/content/view/2145/41/


Sdílet

Rizika soutěží ve skole

Jana Nováčková

Článek byl otištěn ve sborníku ze vzdělávacího soustředění pro školní metodiky prevence Olomouckého kraje na téma „Možnosti a meze ovlivňování rizikového chování ve školách“, které se konalo v Olomouci 5. – 6. února 2007. Pořádala katedra psychologie FF UP v Olomouci.


Sdílet

Rodiče by se měli k dětem chovat tak jako k dospělým, kterých si váží

Tuto větu uslyšíte na kurzech Respektovat a být respektován. S lektorkami tohoto kurzu v Čechách a spoluautorkami stejnojmenné knihy -  PhDr. Dobromilou Nevolovou a PhDr. Janou Nováčkovou hovořila Dana Tesková. Otištěno v časopise Aperio č. 2, 2007


Sdílet

S rešpektom k rešpektu

Rozhovor redaktorky Ivany Bánové s lektory a spoluautory knihy Respektovat a být respektován - Tatjanou a Pavlem Kopřivovými. Uveřejněno ve slovenském časopise Wellness č. 10, 2007 str. 34 - 40 (www.wellnessmagazin.sk.)


Sdílet

Kdo má problém – škola (učitel) se žákem, nebo žák se školou?

Jana Nováčková

Příspěvek přednesený na kulatém stole SKAV dne 19. 4. 2007, který byl věnovaný žákům s problémy.


Sdílet

Paní učitelko, on mi...

Jana Nováčková

Článek se zabývá řešením zcela běžných drobných konfliktů mezi žáky ve třídě. Publikováno na portálu VÚP  12. 12. 2020


Sdílet

Komunitní kruh

Jana Nováčková

Článek o metodě komunitního kruhu psaný pro portál VÚP 13. 12. 2005 - vymezuje, co je a co není komunitní kruh, jaká má pravidla, jak tvořit otázky do komunitního kruhu.


Sdílet

Kooperativní učení jako metoda výuky

Jana Nováčková, Pavel Kopřiva, Dobromila Nevolová

Kapitola z publikace Školní vzdělávací program krok za krokem. Pomocník při sestavování vlastního školního vzdělávacího programu. Verlag Dashöfer, Praha 2005.


Sdílet

Chtít se učit je přirozené

Jana Nováčková

Tento článek byl psán pro časopis Sedmá generace (vydává Hnutí DUHA), do čísla zaměřeného na vzdělávání - ročník XIV., číslo 5/2005 (www.sedmagenerace.cz)


Sdílet

Jaké jsou přednosti a rizika různých forem hodnocení žáka?

Jana Nováčková

Tento příspěvek byl přednesen na Kulatém stole na téma Hodnocení žáků ve škole dne 17. 2. 2005

   Kulaté stoly jsou pořádány vždy třetí čtvrtek v měsíci Stálou konferencí asociací ve vzdělávání (jejíž členem naše Společnost pro mozkově kompatibilní vzdělávání také je) a SPV ÚVRŠ PedF UK. Kulaté stoly se konají v ZŠ Vodičkova od 10 do 12 hodin. Jsou pořádány vždy k jednomu tématu. V úvodu vystupují tři pozvaní odborníci k danému tématu, následuje diskuse. V příloze najdete plné znění příspěvku k tématu hodnocení.


Sdílet

Co je to výchovný vztah

Jana Nováčková

Psáno na vyžádání redakce Moderního vyučování jako komentář k článku dvou studentek. Leden 2005


Sdílet

Naučme se přistupovat k žákům jako k rovnocenným partnerům

V časopise Moderní vyučování byl v 1. čísle roku 2003 uveřejněn rozhovor šéfredaktorky J. Strakové se dvěma členkami Společnosti pro mozkově kompatibilní vzdělávání o jejich činnosti i o základních východiscích, na nichž jsou postaveny kurzy, které pořádají.


Sdílet

Učit děti sociálním a komunikačním dovednostem: prevence a zvládání konfliktů

Jana Nováčková a Dobromila Nevolová

Já-výrok je užitečná komunikační dovednost. Článek popisuje způsoby, jak ho naučit děti.


Sdílet

Rizika odměn a pochval (nejen ve škole)

Jana Nováčková

Přáním většiny učitelů je, aby se děti o učení zajímaly, aby se chtěly učit a skutečně se i naučily. Realita však bývá jiná. Děti často nemají zájem učit se to, co jim ve škole předkládáme. Nudí se a zlobí. Potom nastoupí téměř zaklínací slůvko „motivace“. Mnozí učitelé, když se zamýšlejí nad tím, jak své žáky motivovat, sahají především k pochvalám, odměnám, dávání za vzor ostatním, k soutěžím, hrám, snaží se udělat učení zábavnější, ale také hrozí, přikazují, trestají…


Sdílet

Komunitní kruh a škola

Pavel Kopřiva

Článek byl publikován v r. 2000 v časopise Ratolest.


Sdílet

Klíčové oblasti vnitřní transformace školy a co by pro ni mohli udělat psychologové

Pavel Kopřiva, Jana Nováčková, Jarmila Rejlová, Dobromila Nevolová

Druhý příspěvěk přednesený na Klinickém dnu v r. 1999


Sdílet

Pojetí dítěte jako východisko vnitřní transformace školy

Jana Nováčková, Jarmila Rejlová, Dobromila Nevolová, Pavel Kopřiva

První ze dvou příspěvku předensených na Klinickém dnu v Lékařském domě v Praze v r. 1999

O potřebě změny vzdělávánímůžeme uvažovatz historického aspektu, z hlediska měnících se společenských kontextů a požadavků budoucnosti, tedy především z pohleduvzájemného vztahu vzdělávání a společnosti.


Sdílet

Integrace obsahu ve výuce

Jana Nováčková

Příspěvek přednesený na sjezdu Asociace školních psychologů v Trenčíně r. 1996


Sdílet

Model ITV (integrované tematické výuky) naděje i pro naše školství

Jana Nováčková

V roce 1995 vydalo nakladatelství Spirála knihu Susan Kovalikové a Karen Olsenové Integrovaná tematická výuka: model. Knihu přeložila  Jana Nováčková. Z této knihy je také termín mozkově kompatibilní vzdělávání, který jsem si dali do názvu naší společnosti.

Článek popisuje stručný obsah této knihy.


Sdílet

Úvahy o kázni

Jana Nováčková

Článek publikovaný na pokračování v Učitelských listech v r. 1995


Sdílet

Chybami se učíme chyby aneb Diktáty z pohledu teorie učení

Jana Nováčková

Článek nabízí trochu jiný pohled na diktáty a nabízí jiný přístup k zjištění, jak na tom dítě s pravopisem je...  


Sdílet

Úspěšné a neúspěšné školy na Novém Zélandě: v čem je rozdíl?

Jana Nováčková

Tento článek byl napsán v roce 1992, výsledky výzkumu, o němž referuje, jsou však stále platné.


Tyto stránky používají k poskytování služeb cookies. Pokračováním v prohlížení vyjadřujete souhlas s jejich používáním.   |   Více informací   |   
Více informací   |