Aktuality
respektovani.com
4.6.2020

Přepracované vydání knihy Respektovat a být respektován je již k dispozici také jako e-book

19.5.2020

Rozhovor J. Nováčkové pro magazín ATYP o podstatě tradičního vzdělávání a jeho rizicích si můžete přečíst zde.

13.5.2020

Doporučujeme Vaší pozornosti petici (a současné otevřený dopis) na podporu legislativních změn ve prospěch svobodného vzdělávání. 


Další

Respektovat a být respektován
respektovani.com

Respektovat a být respektován

Sdílet

Autoři: Pavel Kopřiva, Jana Nováčková, Dobromila Nevolová, Tatjana Kopřivová

Bez titulku

Výchova dětí založená na uplatňování moci a síly je vyčerpávající a přitom málo účinná. Má negativní dopady nejen na plnění každodenních oprávněných požadavků, ale také na sebeúctu, rozvoj osobnosti a vzájemné vztahy všech zúčastněných stran. Totéž platí i pro komunikaci dospělých mezi sebou, kdykoliv v ní převládne vzájemný boj o moc.

Kniha Respektovat a být respektován je určena všem, kteří se snaží o partnerský, respektující přístup ve výchově, vzdělávání a v mezilidských vztazích. Nabízí jednak postupy a dovednosti okamžitě využitelné v praxi, jednak pohled na širší souvislosti mocenského a respektujícího pojetí výchovy, vzdělávání a komunikace. Je využitelná nejen pro rodiče a učitele, ale pro všechny, kteří chtějí investovat úsilí do rozšíření repertoáru svých komunikačních dovedností pro zvládání běžných i náročných životních situací. Přirozeným důsledkem osvojení těchto postupů a dovedností je udržení vlivu i dobrých vztahů a vzrůstající pocit vnitřního klidu, sebeúcty a kompetentnosti.

Autoři jsou známí jako lektoři stejnojmenného kurzu, který je již řadu let organizován po celé ČR.

1. vydání vyšlo v srpnu 2005 (nakladatelství Spirála, Kroměříž). Kniha byla během 3 měsíců rozebrána.

3. vydání s anglickým překladem obsahu, úvodní kapitoly a anglickým resumé vychází v březnu 2008 

Do začátku roku 2012 bylo celkem vydáno 50 000 výtisků.

286 stran, pevná vazba. Cena 345 Kč.

Objednávky knihy:
PhDr. Pavel Kopřiva – Spirála
Chvalčov,

Poutní 616,

768 61 Bystřice pod Hostýnem
E-mail: koprivovi.spirala@tiscali.cz, tel.:777332457 

Kniha je běžně dostupná ve větších knihkupectvích a v řadě internetových obchodů.

Obsah knihy:


Sdílet

Stručný obsah jednotlivých kapitol knihy

Jiný pohled na běžnou komunikaci s dětmi           

             Podívejte se, děti, jak to má Anička krásně napsané, výborně, Aničko! Za to si zasloužíš jedničku!

            Jestli se to bude ještě jednou opakovat, nepojedeš s námi na výlet!

            Pospěš, neloudej se, s tebou je to strašné, to nemůžeš sebou jednou hodit?

            Musíš si uvědomit, že takhle se k sobě nemůžete chovat! Co nechceš, aby ti dělali druzí, nemůžeš dělat ani ty jim. Běž a omluv se Milanovi! A to poškozené kružítko mu samozřejmě zaplatíš!

            Pokud nepatříte mezi absolventy kurzů Respektovat a být respektován, možná považujete tyto věty za celkem „nevinné“, či dokonce dobré a vychovávající děti k slušnému chování, pracovním návykům, zodpovědnosti,  vysokým lidským hodnotám... Naše kniha Respektovat a být respektován  Vám nabídne jiný pohled. 

 

 


Sdílet

Základní informace o knize v angličtině

Zde najdete anotaci, obsah a úvodní kapitolu v angličtině.

 On This Book

             The book Respect and be Respected is addressed to all who strive for a partnership-based, respectful approach to parenting, education and relations.It encapsulates best experience in well-functioning communication among people - a textbook of a productive communication. This book presents processes and skills directly applicable to real life situations, the understanding why so many traditionally used ways of communicating do not work, as well as a view into the wider context of power-based and respectful approaches in parenting and interpersonal relations.

The book can be used by parents, teachers and all those who want to invest effort in expanding their communication skill repertoire to cope with standard as well as more challenging situations in life.A natural benefit of mastering these skills is ability to maintain influence, good relations and an increasing feeling of inner peace on part of adults, and a growing self-respect, competence and a full realization of developmental potential on part of children.

            The authors are known as lecturers of the course that has the same title. It has been attended by some 15 thousand trainees in the Czech Republic. The book was first published in autumn 2005. 50 000 copies has already been sold out till the spring 2012  .         

 

To Implement our Good Intentions in Parenting and Educating We Also Need Good Tools

 

This book offers you an opportunity to perceive the connections between what we do and say to children in the common situations of everyday life and what they will be like one day when they grow up.

As parents, teachers and educators we want the best for our children. From the bottom of our hearts we want them to grow into happy, successful and creative people, able to cope in everyday as well as challenging situations, to become good and responsible partners and colleagues with a sense of humour. Yet how do we link thesenoble aspirations for children’s development and leading them to become independent and responsible with what we should say when dealing with the messy room, lateness, poor behaviour or forgotten tasks?

Many grown-ups assume it is most important to love children and mean well by them. We believe this is not enough. In the name of love and good intentions some people feel themselves authorized to use parenting tools that do not respect human dignity – threats, punishments, ridicule, moralising, “bribery” with rewards and others. This is often done with the erroneous notion that this is “entirely different” when it involves children in contrast to adults.

We deem respect for children an essential condition of successful parenting, alongside love. Grown-ups want children to behave respectfully towards other people. This however requires them personally to have experienced respect from adults.It is not enough merely to hear of mutual respect or see it in behaviour of grown-ups towards one another.

Respecting children means to deliberately abandon a power-based, manipulative approach to parenting and educating. This does not mean children can do as they please. There exist respectful and effective methods to communicate to children those all-too-necessary limits on behaviour.The efficacy lies in building up a moral code based on internalised values against which the children will gauge their conduct especially in those circumstances when “nobody is looking”. 

            This book strives to name the risks of parenting based on an unequal, power-based model of relations between grown-ups and children and to show what can be gained from a partnership approach based on equality and respect for dignity. Our beliefs are rooted in expertise (primarily from psychology), and our own experience and the experience of some fifteen thousand people who have frequented our courses.

For readers who are convinced of the value of a partnership approach or who feel it is close to their hearts, we offertools on the level of specific skills that may helpthem in everyday situations to consistently cultivate such an attitude.

Some people are satisfied when children behave well ‘on the outside’ and do what they are told. They do not pay overly much attention to the means they use to attain this (the approach being “the end justifies the means”). They do not see any reason to change anything because they generally do not give much thought to what takes place “inside a child”. To such people, we offer a view of the hidden aims of such methods, their long-term impact on children’s self-respect and how they can lead to mere obedience rather than creating an actual sense of responsibility and independence.

There are people who totally believe human society has to function through the application of power. To these we put forward reasons that show, why such harmlessly looking obedience and dependence on authority have such serious social impact.

We wrote this book with a profound belief in the need to open up the topics you can read about in the following pages. We hope this book will motivate you to use it in everyday life.                                                                                                            

                                                                                                                                                                   The Authors

 Contents

 

To implement our good intentions in parenting and education we also need good tools

How I experienced what this book is about

I. Limits are essential – the trick is how we set them up

Partnership versus a power-based approach to parenting and relationships

II. We talk and talk … and it does not seem to work

Inefficient methods of communication

III. You’refine. It is onlythat….

Efficient communication skills and processes

IV. We need others to understand and accept us when we feel uncomfortable 

Managing negative emotions

V. And as punishment, you will …!

Risks of punishment in parenting

VI. I’m really angry!... What do you suggest then?

Instead of punishment – an outline of parenting processes and communication skills

VII. If you are good, as a reward you will get … What a clever thing you are!

 Risks of rewards and praise in parenting and what to use instead

VIII. Carrot and stick, or own volition?

External and internal motivation

IX. What children need

Parenting, educating and key human needs

X. Who learns to appreciate oneself, learns to appreciate others too

Self-respect – the core of our personality

XI. Prevention is better than correction

Proactive parenting

XII. Schoolhas more options than its traditional form

XIII. Parenting for obedience is a danger to democracy

XIV. From the book to real life

XV. About courses and the authors

Courses and seminars of the Society for Brain-Compatible Education

On this book

Bibliography

 


Sdílet

Ukázka z knihy Respektovat a být respektován

Úvodní kapitola knihy.


Tyto stránky používají k poskytování služeb cookies. Pokračováním v prohlížení vyjadřujete souhlas s jejich používáním.   |   Více informací   |   
Více informací   |