remove_action( 'after_password_reset', 'wp_password_change_notification' );

Kniha 

Přepracované vydání

 

Kniha Respektovat a být respektován je určena všem, kteří se snaží o respektující přístup k druhým lidem, ať jsou to dospělí nebo děti.
Výchova dětí založená na uplatňování moci a síly je vyčerpávající, a přitom málo účinná. Má negativní dopady na sebeúctu, kterou autoři přirovnávají k imunitnímu štítu osobnosti, na zdravý vývoj dětí i na vzájemné vztahy všech zúčastněných stran. Totéž platí i pro komunikaci dospělých mezi sebou, kdykoliv v ní převládne vzájemný boj o moc.
Předností knihy je, že propojuje porozumění principům a souvislostem                          s konkrétními postupy i komunikačními dovednostmi. Bez porozumění „proč“ se pouhé nástroje, tedy ono vytoužené „vědět jak“, mohou stát neúčinné. Bez nástrojů se zase bude těžko respektující postoj realizovat v každodenních situacích.
Původní kniha vyšla už v roce 2005 a napsala ji čtveřice českých psychologů:                P. Kopřiva, J. Nováčková, D. Nevolová, T. Kopřivová. Od té doby až do přepracovaného vydání v r. 2020 se jí prodalo přes 100 000 výtisků. Přepracované vydání lze koupit i jako e-book.

 

Původní vydání

Autoři: Pavel Kopřiva, Jana Nováčková, Dobromila Nevolová, Tatjana Kopřivová

Kniha vyšla v r. 2005 a až do vydání přepracované verze v r. 2020 se jí prodalo přes 100 000 výtisků. Přepracované vydání je možné koupit v nakladatelství Peoplecomm.