remove_action( 'after_password_reset', 'wp_password_change_notification' );

Základní videokurz

Videokurz

Když bylo jasné, že prezenční kurzy z personálních důvodů (zejména důchodový věk spoluautorek) už nebudou moci po roce 2023 pokračovat, padlo rozhodnutí natočit videokurz, aby zde zůstal koncept R + R v takovém pojetí, jak byl spoluautory vytvořen.

Videokurz je rozdělen do pěti bloků.
Celková délka videokurzu je 10 hodin.
Obsahem i strukturou je shodný se skončenými prezenčními kurzy.

Je založený na výkladu v podání spoluautorky konceptu J. Nováčkové, je však kombinovaný s dalšími vizuálními prvky, které budou udržovat pozornost diváka –

  • shrnutí základních myšlenek na snímcích,
  • animované scénky, ilustrace, fotky, komiksové postavičky,
  • dotazy fiktivních účastníků (ti většinou pokládají stejné dotazy, jaké zaznívaly na prezenčních kurzech).

Součástí kurzů bylo procvičování respektujících komunikačních dovedností. I ve videokurzu si budete moct zkusit, jak byste reagovali v modelových situacích, které jsou ke stažení.

Tytéž situace pak budou rozebírány s absolventy prezenčního kurzu, kteří respektující přístup používají ve svém osobním i pracovním životě.

K videokurzu jsou ke stažení i další shrnující materiály, přehledové myšlenkové mapy stěžejních témat.

Přístup k zakoupenému videokurzu máte bez jakéhokoliv časového omezení.

 

V upoutávce níže můžete všechny tyto prvky vidět.