remove_action( 'after_password_reset', 'wp_password_change_notification' );

Konzultace

a workshopy

Konzultace

Níže jsou uvedené kontakty, na něž se můžete obrátit, pokud potřebujete individuální konzultace k používání respektujícího přístupu v komunikaci
s dětmi i dospělými. Všechny uvedené
konzultantky mají zkušenost s lektorováním prezenčních kurzů Respektovat a být respektován.

PhDr. Dobromila Nevolová

Psycholožka, spoluautorka konceptu, knihy a kurzů R + R.

Kontakt: d.nevol@volny.cz

 

Soňa Kazda 

Zakladatelka webu Akademie RESPEKTU. Poskytuje konzultace, vzdělávání, mediace, supervize a WORKSHOP R+R ® v praxi

 

Mgr. Jana Lidická

Psycholožka, má také zkušenosti s prací se školními kolektivy. Má oprávnění nabízet navazující workshopy R + R® s názvem Pracujeme s R + R a také informační seminář R + R v kostce.

Kontakt: j.lidicka@volny.cz, 737 738 809

Kontakt na psychologickou a psychoterapeutickou péči se znalostí respektujícího přístupu:

Mgr. Iveta Hrčková

Řešení osobních problémů včetně následné psychoterapie. Praha.
Kontakt: http://www.psychoterapie-andel.cz/mgr-iveta-hrckova/, tel. 777 321 915

Nadstavbové workshopy

Na prezenčních kurzech vyjadřovali účastníci často pocity osamělosti se svým respektujícím
přístupem, oceňovali setkání s podobně smýšlejícími lidmi. Z těchto důvodů se někteří vraceli
zopakovat si kurz znova. Nyní, kdy je kromě knihy dostupný i videokurz, jsme přistoupili
k další možnosti podpory – bývalé lektorky R + R budou nabízet procvičující workshopy.
Informace o nich budeme postupně uveřejňovat zde.

Tyto workshopy nejsou výukové, předpokladem k účasti je obeznámenost s konceptem R + R
(absolvování prezenčního autorského kurzu, prostudování knihy nebo shlédnutí videokurzu) i
osobní zkušenost s respektujícím přístupem v praxi. Budou vycházet z konkrétních potřeb
účastníků – rozebírat situace, v nichž si nebyli jisti, nebo modelové situace. Cílem je společně
nacházet různé varianty reakcí na chování dětí i dospělých, tak aby byl brán zřetel na potřeby
zúčastněných stran a zachovaly se dobré vztahy.

Spoluautorky Respektovat a být respektován® dr. Nevolová a dr. Nováčková udělily souhlas k pořádání procvičovacích workshopů bývalým lektorkám kurzů R + R paní Soně Kazda a paní Mgr. Janě Lidické.

Kromě navazujících workshopů bude v nabídce i informační seminář R + R v kostce pro ty, kteří se potřebují rozhodnout, zda se budou věnovat seznámení s konceptem respektujícího přístupu hlouběji. Budou mít příležitost k diskusi s lektorkou.

Za jiné workshopy či dokonce kurzy s podobným obsahem či názvem nemůžeme nést odpovědnost.

Respektovat a být respektován

PhDr. Jana Nováčková, CSc.
info.cechy@respektovani.com
Vinohradská 111/109
Praha 3

IČO: 64566749

GDPR
Obchodní podmínky